Musikkteori

ABRSM pensum inkludert

Teoriklubb

Gruppetime i musikkteori arrangeres én gang i uken i musikkrommet på BISS Gausel. Hver elev får et skreddersydd program og individuell oppfølging.

Vi følger ABRSMs pensum og elevene kan velge selv om de vil melde seg opp til eksamen eller ikke. Eksamensnivå 1-5 utføres som digital-eksamen når eleven er klar. Påmeldingsfristen er en måned i forkant av selvvalgt eksamensdato. Eksamensnivå 6-8 arrangeres som papireksamen i starten av november eller juni. Påmeldingsfristen er ca. 2 måneder i forkant.

Individuelle timer

En-til-en teoritimer avtales direkte mellom lærer og elev på et tidspunkt etter skoletid som passer begge. Om ikke annet blir avtalt vil timene ta plass på musikkloftet på BISS Gausel. Timene skreddersys etter elevens nivå og ønsker og kan inkludere ABRSMs program om ønsket. Pris er avhengig av avtalt timelengde. Passer for elever som ikke kan komme til klubben, eller som trenger tettere oppfølging enn klubben kan gi. 

For pris gå til Prisliste