Musikkteori

ABRSM pensum inkludert

En-til-en teoritimer avtales direkte mellom lærer og elev på et tidspunkt etter skoletid som passer begge. Om ikke annet blir avtalt vil timene ta plass på musikkloftet på BISS Gausel. Timene skreddersys etter elevens nivå og ønsker. Pris avhengig av avtalt timelengde.

Gruppetime i musikkteori arrangeres tirsdager kl. 15.15-16.05 i musikkrommet på BISS Gausel. Hver elev får et skreddersydd program og individuell oppfølging. 

Vi følger ABRSMs pensum og elevene kan velge selv om de vil melde seg opp til eksamen eller ikke. Eksamensnivå 1-5 utføres som online-eksamen når eleven er klar. Påmeldingsfristen er en måned i forkant av selvvalgt eksamensdato. Eksamensnivå 6-8 arrangeres som papireksamen i starten av november eller juni. Påmeldingsfristen er ca. 2 måneder i forkant. 

For pris gå til Prisliste