Vilkår og betingelser

Gyldig fra høsten 2021

Kalender for skoleåret

Vårt skoleår har 35 uker totalt, fra midten av august og til midten av juni. Vi har tatt høyde for at elever muligens må avlyse noen timer på grunn av aktiviteter på BISS Gausel. Hvert semester varer omtrent i 5 måneder, høstsemesteret fra midten av august til midten av januar (17 undervisningsuker) og vårsemesteret fra midten av januar til midten av juni (18 undervisningsuker). Vi følger de samme skoleferiene som BISS Gausel.

BETALING

Semesteravgift

Semesteravgiften faktureres en gang i begynnelsen av semesteret. For et ekstra administrasjonsgebyr kan du velge å motta Vipps eFaktura istedenfor. En månedlig nedbetalingsplan kan bli innvilget etter avtale. Hvis en elev starter sent i semesteret vil avgiften bli redusert tilsvarende. For å belønne langsiktig binding inkluderer semesteravgiften en gratis time i året.

Avgift for enkelt-timer

Hvis du ikke ønsker å binde deg til et fullt semester har du mulighet til å betale per undervisningstime istedenfor. Timene vil bli fakturert periodevis etter avtale. For et ekstra administrasjonsgebyr kan du istedet velge å motta Vipps eFaktura.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gis kun på enkelt-timer og ikke gruppetimer. Det er en fast rabatt som trekkes en gang per semester for elev nummer 2.

Refusjon

Det gis ingen refusjon grunnet elevfravær (uavhengig av årsak). Hvis timene blir avlyst av læreren vil de bli flyttet til ny dato. Hvis læreren avlyser 2 eller flere timer uten å ta de igjen, vil eleven bli refundert på kommende faktura.

Instrumentutleie

Årsavgiften for instrumentutleie betales kontant, via bank eller Vipps ved utlevering av instrumentet og signering av kontrakt. Årsavgiften dekker leie for hele skoleåret og instrumentet må leveres tilbake før hver sommerferie.

Leie under sommerferien er mulig ved å betale en ekstra sommeravgift. 

ELEVFRAVÆR

Hvis en elev ikke kan møte til timen må den avlyses 48 timer før, via e-post eller SMS direkte til læreren eller administrasjonen. Se kontakt siden for kontaktdeltajer. For planlagt langvarig fravær må eleven søke permisjon. Hvis permisjonen blir innvilget kan gebyrene bli redusert. 

BINDINGSPERIODE OG OPPSIGELSE

Semesterkontrakt

Med mindre annet er avtalt er semesteravgiten en bindende kontrakt som automatisk fornyes ved neste semester og neste skoleår, helt til skriftlig oppsigelse mottas. Oppsigelsen må skje skriftlig til administrasjonen innen første august for det kommende høstsemesteret og første desember for det kommende vårsemesteret, ellers vil det bli sendt ut faktura for det neste semesteret.

Kontrakt for enkelt-timer

Kontrakt for enkelt-timer lages etter avtale med eleven. Oppsigelse må bli gitt skriftlig til administrasjonen 2 uker i forkant.

Oppsigelse av Aurora Vocalis

Aurora Vocalis reserverer retten til å avlutte enhver time og kontrakt ved manglende betaling, hvis en elev ikke viser nødvendig progresjon, eller hvis jevnlig øving ikke er synlig. Det vil bli gitt varsel om oppsigelse en måned i forkant.

BØKER OG UNDERVISNINGSMATERIALE

Bøker, noter og annet undervisningsmateriale som behøves vil variere og er ikke inkludert i avgiftene. Elevene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendig materiale. Aurora Vocalis har et begrenset utvalg av bøker tilgjengelig for salg. 

ABRSM* EKSAMENER

*Associated Board of Royal Schools of Music

ABRSM er den ansvarlige part for å lage og utføre disse eksamnene. Vårt ansvar er kun som 'Søker vert' og 'Søker' for våre elever, og vi følger ABRSM sine regler https://no.abrsm.org/en/our-exams/information-and-regulations/ 

Påmelding

ABRSM sine regler for påmeldinging finner du på https://no.abrsm.org/en/exam-booking/ Søkeren må være myndig. Våre elever og foreldre kan velge å gjøre påmeldingen selv, eller å la Aurora Vocalis (AV) søke på vegne av seg. Kandidater som ikke er elever av AV må kontakte vår administrasjon for godkjennelse til å delta på eksamener som holdes på BISS Gausel. AV kan bistå med informasjon og veiledning for alle. 

Betaling

For de som ønsker å bruke Aurora Vocalis som deres 'Søker' vil betalingen gå gjennom oss. Elevene blir fakturert i forkant og prisene inkluderer påmeldingsgebyret til ABRSM (i norsk valuta) , gebyr for utenlandsk bankoverføring og administrative kostnader (alt i norske kroner).