Timekontrakt

For elever

Velkommen til Aurora Vocalis musikkakademi!

Vennligst les og fyll ut denne kontrakten for å bekrefte detaljene i din avtale med oss. 

Vilkår og betingelser

Her er en forkortet utgave av våre vilkår og betingelser. Full utgave gjelder.

ELEVFRAVÆR: Hvis en elev ikke kan møte til timen må den avlyses 24 timer før (eller så snart som mulig), via e-post eller SMS direkte til læreren eller administrasjonen. Se kontakt siden for kontaktdeltaljer. For langvarig planlagt fravær må det søkes om permisjon skriftlig til administrasjonen. BINDINGSPERIODE OG OPPSIGELSE: ...varighet/hyppighet etter avtale..forskudsbetaling etter avtale... Oppsigelse av kontrakt med enkelt-timer må skje skriftlig til administrasjonen 2 uker i forkant. Aurora Vocalis reserverer retten til å avlutte enhver time og kontrakt ved manglende betaling, hvis en elev ikke viser nødvendig progresjon, eller hvis jevnlig øving ikke er synlig. Det vil bli gitt varsel om oppsigelse i forkant.
REFUSJON: Det gis ingen refusjon grunnet elevfravær (uavhengig av årsak). Hvis timene blir avlyst av læreren vil de bli flyttet til ny dato hvis ikke vikar er tilgjengelig. Hvis læreren avlyser 2 eller flere timer uten å ta de igjen, vil eleven bli refundert på kommende faktura. UNDERVISNINGSMATERIALE: Bøker, noter og annet undervisningsmateriale som behøves vil variere og er ikke inkludert i avgiftene. Elevene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendig materiale. Aurora Vocalis har et begrenset utvalg av bøker tilgjengelig for salg.

For full utgave av våre vilkår og betingelser les mer her

Timekontrakt