Semesterkontrakt

For elever

Velkommen til Aurora Vocalis musikkakademi!

Vennligst les og fyll ut denne kontrakten for å bekrefte detaljene i din avtale med oss. 

Vilkår og betingelser

Her er en forkortet utgave av våre vilkår og betingelser. Full utgave gjelder.

ELEVFRAVÆR: Hvis en elev ikke kan møte til timen må den avlyses 24 timer før (eller så snart som mulig), via e-post eller SMS direkte til læreren eller administrasjonen. Se kontakt siden for kontaktdeltaljer. For langvarig planlagt fravær må det søkes om permisjon skriftlig til administrasjonen. BINDINGSPERIODE OG OPPSIGELSE: ...varighet/hyppighet etter avtale..forskudsbetaling etter avtale... Oppsigelse av kontrakt med enkelt-timer må skje skriftlig til administrasjonen 2 uker i forkant. Aurora Vocalis reserverer retten til å avlutte enhver time og kontrakt ved manglende betaling, hvis en elev ikke viser nødvendig progresjon, eller hvis jevnlig øving ikke er synlig. Det vil bli gitt varsel om oppsigelse i forkant.
Med mindre annet er avtalt er semesteravgiften en bindende kontrakt som automatisk fornyes ved neste semester og neste skoleår, helt til skriftlig oppsigelse mottas. Oppsigelsen må skje skriftlig til administrasjonen innen første august for det kommende høstsemesteret og første desember for det kommende vårsemesteret, ellers vil det bli sendt ut faktura for det neste semesteret. Aurora Vocalis reserverer retten til å avlutte enhver time og kontrakt ved manglende betaling, hvis en elev ikke viser nødvendig progresjon, eller hvis jevnlig øving ikke er synlig. Det vil bli gitt varsel om oppsigelse en måned i forkant. REFUSJON: Det gis ingen refusjon grunnet elevfravær (uavhengig av årsak). Hvis timene blir avlyst av læreren vil de bli flyttet til ny dato. Hvis læreren avlyser 2 eller flere timer uten å ta de igjen, vil eleven bli refundert på kommende faktura. UNDERVISNINGSMATERIALE: Bøker, noter og annet undervisningsmateriale som behøves vil variere og er ikke inkludert i avgiftene. Elevene er selv ansvarlig for å skaffe nødvendig materiale. Aurora Vocalis har et begrenset utvalg av bøker tilgjengelig for salg.

For full utgave av våre vilkår og betingelser les mer her

Semesterkontrakt