ABRSM

Praktisk og teoretisk eksamensform

The Associated Board of Royal Schools of music (ABRSM) har lagd et internasjonalt godkjent eksamenssytem som gir ekstra studiepoeng for elever som vil studere i utlandet, bl.a. UCAS poeng.

De tilbyr månedlige teorieksamener online for nivå 1-5 og papireksamen for nivå 6-8 i juni og november.

Praktiske (instrumental) eksamener tilbys månedlig som remote fremføringseksamen (Performance grades). Gitt at vi har nok søkere blir det også i mai hvert år arrangert praktisk eksamen (Graded practical exams) med eksaminator fra UK.

I samarbeid med BISS Gasuel er Aurora Vocalis vert for disse eksamnene. Det er åpent for alle søkere å delta på disse eksamnene, inkludert elever fra andre skoler. Ta kontakt hvis du er interessert.