Sang

En-til-en timer avtales direkte mellom lærer og elev på et tidspunkt etter skoletid som passer begge. Om ikke annet blir avtalt vil timene ta plass på musikkloftet på BISS Gausel. Timene skreddersys etter elevens nivå og ønsker.

Gruppetimer arrangeres en gang i uken etter skoletid på BISS Gausel. Oppstart er avhenging av et minimum antall søkere. Elevene må lage gruppene selv. 

For pris gå til Prisliste