Piano

Solotimer og gruppetimer

Solotimer

En-til-en timer avtales direkte mellom lærer og elev på et tidspunkt etter skoletid som passer begge. Om ikke annet blir avtalt vil timene ta plass på musikkloftet på BISS Gausel. Timene skreddersys etter elevens nivå og ønsker. Vi tilbyr nå timer i både klassisk og jazz/akkordspill.

Pianoklubb

Gruppetime arrangert én gang i uken på BISS Gausel etter skoletid. Oppstart er avhengig av et minimum antall søkere. Maks 6 elever i hver gruppe. 

Elevene vil lære å lese noter, grunnleggende akkorder i dur og moll, hvordan spille en enkel melodi og hvordan spille med to hender. Deretter lære hvordan spille og lese ulike rytmer. Hver time inkluderer samspill av nye sanger. 

For pris gå til Prisliste