Perkusjon

Trommesett med mer

En-til-en timer avtales direkte mellom lærer og elev på et tidspunkt etter skoletid som passer begge. Om ikke annet blir avtalt vil timene ta plass på musikkloftet på BISS Gausel. Timene skreddersys etter elevens nivå og ønsker. 

Gruppetimer arrangeres etter avtale.

For pris gå til Prisliste