Perkusjon

Trommesett med mer

Vi søker etter ny perkusjonslærer. Foreløpig har vi ikke nok søkere til å ansette noen. Er du interessert, ber vi deg om å ta kontakt for å registrere din interesse. Når vi får dokumentert et minimum antall interesserte vil vi ta kontakt for å diskutere oppstart. 

En-til-en timer avtales direkte mellom lærer og elev på et tidspunkt etter skoletid som passer begge. Om ikke annet blir avtalt vil timene ta plass på musikkloftet på BISS Gausel. Timene skreddersys etter elevens nivå og ønsker. 

Gruppetimer arrangeres en gang i uken etter skoletid på BISS Gausel. Oppstart er avhenging av et minimum antall søkere.

For pris gå til Prisliste