Påmelding

Påmeldingsperioden er nå åpen

Påmeldingen har  nå åpnet

Vennligst fyll ut skjema til høyre og velg dager/uker du ønsker å delta. Langtidssøkere vil bli gitt prioritet for å skape noe stabilitet. 

Hvem kan søke?

Foreldre og foresatte på vegne av barn og tenåringer i alderen 6-16 år. Søker må være over 18 år. Beboere fra Stavanger kommune vil bli prioritert.

Vi har to inntaksgrupper:
6-9 år (1.-4.kl.) i en gruppe.
10-16 år (5.-10.kl. ) i en gruppe

Maks 20 plasser i hver gruppe.