Gitar

Solotimer og gruppetimer

Solotimer

NYTT: En-til-en timer avtales direkte mellom lærer og elev på et tidspunkt etter skoletid som passer begge. Om ikke annet blir avtalt vil timene ta plass på musikkloftet på BISS Gausel. Timene skreddersys etter elevens nivå og ønsker. 

Klubb

Gruppetime for nybegynnere på gitar arrangeres på BISS Gausel en gang i uken etter skoletid, kl. 14.15. 

Vi vil starte med å lære forenklede akkorder og gradvis avansere til større akkorder. Elevene vil lære å spille mange sanger med de nye akkordene.

Oppstart mars/april 2022. Max 8 i hver gruppe. 

For pris gå til Prisliste