Gitar

Solotimer og klubb

Solotimer

En-til-en timer avtales direkte mellom lærer og elev på et tidspunkt etter skoletid som passer begge. Om ikke annet blir avtalt vil timene ta plass på musikkloftet på BISS Gausel. Timene skreddersys etter elevens nivå og ønsker. 

Gitarklubb

Gruppetime for nybegynnere som arrangeres på BISS Gausel én gang i uken etter skoletid. Oppstart er avhengig av et minimumsantall søkere. Maks 8 i hver gruppe.

Vi vil starte med å lære forenklede akkorder og gradvis avansere til større akkorder. Elevene vil lære å spille mange sanger med de nye akkordene.

For pris gå til Prisliste